Nazwa startupu / rozwiązania *

 
Imię i nazwisko *

 
Stanowisko *

 
Telefon *

 
LinkedIn

 
Adres *

 
Strona

 
Proszę opisać produkt lub rozwiązanie *

 
Proszę opis potencjalny rynek dla proponowanego rozwiązania? *

 
Proszę opisać grupę docelową rozwiązania oraz profil klienta *

 
Do którego z 3 Dużych Przedsiębiorstw rozwiązanie ma zastosowanie? *


 
Jaka jest wartość rozwiązania dla klienta końcowego oraz potencjalne korzyści dla Dużego Przedsiębiorstwa (Tauron, Kross, Amplus) *

 
Jaki jest poziom gotowości rozwiązania do wdrożenia (TRL) *

 
Proszę przedstawić kluczowych członków zespołu, ich rolę oraz doświadczenia *

 
Proszę załączyć dokumenty dotyczące rozwiązania i zespołu (biznesplan, plan rozwoju produktu, prezentacja rozwiązania i zespołu), które ułatwią ocenę zgłoszenia

 
Oświadczenia *


 
Akceptuję Regulamin Programu Pilot Maker *

Dziękujemy za zgłoszenie!
Powered by Typeform
Powered by Typeform